Ubytovací řád


Rekreační zařízení Rejzíkov


1. Příjezd a odjezd


Klient se po příjezdu ohlásí v občerstvení u bazénu, které je v chatě č. 8, kde je zapsán do ubytovací knihy. V případě organizovaných pobytů vyplní vedoucí výpravy ubytovací tabulku, která má stejné údaje jako ubytovací kniha. Současně dostane klient klíče od chaty. U hromadných pobytů dostane všechny klíče vedoucí výpravy, který současně zodpovídá za to, aby účastníci dodržovali ubytovací, řád a v den odjezdu výpravy překontroluje chaty a odevzdá klíče v občerstvení u bazénu vedoucí.


V den příjezdu je možné užívat chaty od 14:00 hodin a v den odjezdu musí hosté vyklidit chaty do 10:00 hodin, není-li dohodnuto jinak.


2. Platba


Platba za ubytování se platí v hotovosti po příjezdu. Platbu lze provést i bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele a to na základě faktury vystavené provozovatelem. Fakturu provozovatel vystaví předem a před nástupem na dovolenou musí být uhrazena.


3. Ochrana majetku


Při odchodu z chaty je povinen každý host zamknout a zabezpečit prostor. To znamená zavřít okna, balkony, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče.


4. Elektrické spotřebiče


Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů pro osobní potřebu jako: notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, rádia, osobní hudební přehrávače apod.


5. Parkoviště


Parkoviště je bezplatné. Parkování motorových vozidel je možné na místě k tomu určeném, v ostatních případech po dohodě s provozovatelem.


6. Sportoviště


Použití hřiště na volejbal a trampolín je bezplatné.
Rodiče zodpovídají za své děti.
Osoba pohybující se na sportovišti/v okolí bazénu je povinna dbát zvýšené bezpečnosti při všech činnostech v těchto místech konaných a své chování přizpůsobit specifikům sportoviště/bazénu.


7. Bazén


Provozní doba bazénu je od 10:00 do 18:00 denně.
Rodiče zodpovídají za své děti.
Osoba pohybující se na sportovišti/v okolí bazénu je povinna dbát zvýšené bezpečnosti při všech činnostech v těchto místech konaných a své chování přizpůsobit specifikům sportoviště/bazénu.


8. Povinnosti provozovatele


Provozovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami do ubytovacích prostor vneseny. Hosti jsou přitom povinni svůj majetek řádně zabezpečit a ukládat ho jen na místech k tomu určených. Za klenoty peníze a jiné cennosti provozovatel odpovídá pouze do výše, která je uvedena v prováděcím předpise k občanskému zákoníku.


9. Povinnosti hosta


Host je povinen dodržovat ubytovací řád a předpisy protipožární ochrany. Zodpovídá za škodu způsobenou jeho vinou na majetku provozovatele, jako je nábytek, zařízení ubytovacích prostor. Hosté jsou povinni dbát své osobní bezpečnosti a ochraňovat svůj majetek a zdraví i majetek a zdraví jiných. Pokud hosté narazí na skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví osob nebo způsobit újmu na majetku jiných osob, jsou tuto skutečnosti povinni nahlásit správci objektu (Oto Řeřicha tel. 777 222 101). Tuto závadu se nesnaží řešit sám. V případě porušení ubytovacího řádu, nebo zásad občanského soužití má provozovatel právo okamžitě pobyt ukončit bez náhrady.


10. Neoprávněný vstup na pozemek

Neubytovaným osobám se zakazuje vstup do areálu Rejzíkov. Každá neubytovaná osoba, která se bude zdržovat v areálu Rejzíkov po dobu delší než 15 minut, je povinna vydat ubytovateli bezdůvodné obohacení ve výši odpovídající ceně pobytu v příslušném období za dobu, po kterou tato neubytovaná osoba neoprávněně pobývala v areálu Rejzíkov, nejméně však za jeden den pobytu. Ubytovatel je zároveň oprávněn přivolat příslušníky Policie České republiky, kteří tuto osobu neprodleně vykáží z areálu Rejzíkov.Provozovatel


Oto Řeřicha
Litvínovice 317
České Budějovice
370 01

tel. 777 222 101

Zpět na rezervaci

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.